dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

niedziela, 15 kwietnia 2012

Kredyt inwestycyjny - wiadomosci wstępne


Kredyt inwestycyjny 

– kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. 

Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje:
  • materialne:
  • zakup środków trwałych tj.:
samochody,
maszyny,
urządzenia,
  • zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
  • niematerialne:
np. zakup papierów wartościowych,
  • finansowe:
np. zakup akcji lub udziałów.
Warunkiem uzyskania tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, przewidywanych zysków, amortyzacji gwarancji bankowych oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji.

Spośród kredytów inwestycyjnych oferowanych przez banki wyróżniamy trzy jego rodzaje:
  1. kredyty na wyposażenie – przeznaczane na zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie lub budowę majątku trwałego (w przeważającej części są to kredyty krótko- i średnioterminowe;
  2. kredyty na restrukturyzację – przeznaczone na pokrycie kosztów przebudowy struktury gospodarczej przedsiębiorstwa w celu przywrócenia równowagi;
  3. kredyty na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych.
Kredyt inwestycyjny może być udzielany na finansowanie jednej określonej transakcji bądź w formie linii kredytowej, bez sprecyzowanych w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania transz.
Udzielany jest na ogół na dłuższe okresy, a spłacić go można na dwa sposoby:
  • raty spłat przez okres wykorzystania (raty annuitetowe)
  • wysokość raty spłaty jest stała, ale zmniejsza się wysokość odsetek.


Zapraszamy do zapisania się na naszego newslettera ,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz